Lars Hornborg

Lars Hornborg

Ledning organisationsutveckling och HR

lars@hornborg.se 070-585 70 46

Hornborg & Co AB

www.hornborg.se

Lars ger dig råd om

  • Ledarskap
  • Kommunikation
  • Organisations- och teamutveckling
  • Beslutsförmåga
  • Coachning

Lars driver egna firman Hornborg & Co AB. Finns det något som håller dig tillbaka i ditt företagande eller kanske något som du inte riktigt vågar göra? Lars hjälper dig att nå en fungerande hållbar förändring för dig och din organisation.

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Lars kostnadsfritt