Harry Håkansson

Porträttbild av Harry H

Harry Håkansson

Ledning, organisationsutveckling och HR

Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export

harry@byondh.se 070-519 43 55

Byondh AB

www.linkedin.com/in/starglow

Harry har tidigare erfarenhet från olika chefsbefattningar inom telekomsektorn, såväl nationellt som internationellt. I eget bolag har han nu jobbat i nästan 20 år där han agerat rådgivare och affärsutvecklare med primärt fokus på innovativa tech-bolag och start-ups. 

Inom organisation- och ledarskapsutveckling kan han hjälpa dig med:

  • Coaching strategiskt ledarskap
  • Tillväxtrådgivning 
  • Styrelsearbete
  • Förändrings- och innovationsarbete
  • Digitalisering, grön omställning

Inom produkt- och tjänsteutveckling kan han hjälpa dig med:

  • Internationell affärsutveckling
  • Identifiera och utveckla internationella partners/samarbeten
  • Produktutveckling och innovationsledning för tillväxt
  • Affärsplanering för internationell expansion och marknadsinträde
  • Utveckling av konkurrensstrategier

 

Ansök till Konsulttimmen