Hitta konsult

Klicka på respektive område för att se vilka konsulter du kan välja. 

Din konsult kommer att hjälpa dig och ge råd så att du kan utveckla ditt företag på rätt sätt. Du kan till exempel få rådgivning inom lönsamhetsanalys, tillstånd och lagar, digitalisering av processer, konkurrensstrategi, utveckling av nya affärsmodeller, organisationseffektivisering, varumärkesarbete, säljteknik, hur du tar dig in på en internationell marknad och cirkulär ekonomi. Du kan däremot inte förvänta dig praktisk hjälp, som att bygga en hemsida eller göra en deklaration. Du kan också testa kompassen som är en vägledning inför vilken rådgivning du behöver.

 

Inom det här området får du bred rådgivning om allmänna ekonomiska frågor, som ekonomistyrning, lönsamhetsanalyser, rutiner för löpande bokföring, information om lagar, tillstånd och regler samt allmänna juridiska frågor.

Fredrik Grengby

Ekonomiexperten

 • Bokföring
 • Redovisning
 • Rapportering
 • Ekonomistyrning

Läs mer om Fredrik Grengby

Neda Micic

Progress4Business www.progress4business.com

 • Budget
 • Ekonomistyrning
 • Internationella affärer
 • Produktutveckling

Läs mer om Neda Micic

Annika Rydén

Redovisningsbyrån Rydén & CO www.rydenredovisning.se

 • Bokslut
 • Deklarationer
 • Ekonomistyrning
 • Skatter

Läs mer om Annika Rydén

Hans Svegmar

Affärsrådgivarna Sverige www.affarsradgivarna.se

 • Lönsamhetsanalys-/utveckling
 • Finansiering
 • Styrelsearbete
 • Verksamhetsstyrning

Läs mer om Hans Svegmar

Maria Jonsson

Crowe Tönnervik Revision AB www.crowe.com/se/about-us/vaxjo

 • Bolagsrätt
 • Leverantörsavtal
 • Familjerätt inom bolaget
 • Allmänna juridiska frågor

Läs mer om Maria Jonsson

Här kan du få rådgivning inom bland annat prissättning, säljteknik, säljstrategi, konkurrensanalys, marknadsplan, strategisk marknadskommunikation, varumärkesarbete, grafisk profil och kompetens inom sociala medier.

Ola Brandstedt

Brandstedt Marketing www.brandstedt.net

 • Hemsidor
 • Onlineförsäljning
 • Säljstrategi
 • Sociala medier

Läs mer om Ola Brandstedt

Matz Magnusson

Magnusson och Kennberg www.magnussonkennberg.se

 • Varumärkesutveckling
 • Öka försäljning
 • Kommunikation
 • Engagera medarbetare

Läs mer om Matz Magnusson

Rickard Andersson

Get Social www.getsocial.se

 • Varumärkesstrategi
 • Marknadsföringsplan
 • Kampanjer
 • Strategi för sociala medier

Läs mer om Rickard Andersson

Ronny Östling

Östling Creative www.ostlingcreative.se

 • Marknadsföringsstrategier
 • Sociala medier
 • Varumärkesutveckling
 • Webbplatser

Läs mer om Ronny Östling

Stefan Holm

TeneliusHolm www.teneliusholm.se

 • Offentlig upphandling
 • Konceptutveckling
 • Marknadsföring
 • Omvärldsbevakning

Läs mer om Stefan Holm

Anne Buckard

TeneliusHolm www.teneliusholm.se

 • Tjänsteförsäljning
 • Varumärkesarbete
 • Uppföljning
 • Affärsutveckling

Läs mer om Anne Buckard

Inom det här kompetensområdet ingår rådgivning inom bland annat organisationsutveckling, rekrytering, styrning, företagsstruktur, allmänna personalfrågor och ledningsfrågor.

Paul Nordström

Paul Nordström Ledarskapsutveckling www.paulnordstrom.se

 • Akut krishantering
 • Personlig coaching
 • Organisationsutveckling
 • Förändringsarbete

Läs mer om Paul Nordström

Sara Norrby Wallin

Bygga samarbete www.byggasamarbete.se

 • Kommunikation
 • Stärka samarbeten
 • Handledning och workshops
 • Moderator

Läs mer om Sara Norrby Wallin

Samuel Gunnarsson

Human Solutions www.humansolutions.se

 • HR- & personalfrågor
 • Arbetsrätt
 • Arbetsmiljöarbete
 • Rekrytering

Läs mer om Samuel Gunnarsson

Harry Håkansson

Byondh AB www.linkedin.com/in/starglow

 • Coachning ledarskap
 • Styrelsearbete
 • Tillväxtrådgivning
 • Internationell affärsutveckling

Läs mer om Harry Håkansson

Niclas Bjälkenborn

Mod att våga www.modattvaga.se

 • Ledarskapsutveckling
 • Chefscoachning
 • Personlig coachning
 • Mötesfacilitering

Läs mer om Niclas Bjälkenborn

Hans Svegmar

Affärsrådgivarna Sverige www.affarsradgivarna.se

 • Lönsamhetsanalys-/utveckling
 • Finansiering
 • Styrelsearbete
 • Verksamhetsstyrning

Läs mer om Hans Svegmar

Anne Buckard

TeneliusHolm www.teneliusholm.se

 • Tjänsteförsäljning
 • Varumärkesarbete
 • Uppföljning
 • Affärsutveckling

Läs mer om Anne Buckard

Göran Lundberg

Affärsrådgivarna Sverige www.affarsradgivarna.se

 • Skapa struktur
 • Projekt
 • Verksamhetsplanering
 • Coachning

Läs mer om Göran Lundberg

Det här är området för dig som söker rådgivning inom exempelvis tekniska lösningar, digitala strategier eller digitalisering och effektivisering av processer.

Ola Brandstedt

Brandstedt Marketing www.brandstedt.net

 • Hemsidor
 • Onlineförsäljning
 • Säljstrategi
 • Sociala medier

Läs mer om Ola Brandstedt

Daniel Ekerot

Codebyte linkedin.com/in/danielekerot

 • IT-säkerhet
 • Teknikval
 • Apputveckling
 • Digitalisering

Läs mer om Daniel Ekerot

Björn Lundsten

Skäggalösa linkedin.com/in/bjornlundsten

 • Digitaliserng
 • Produktutveckling
 • IT-organisation
 • Affärssystem

Läs mer om Björn Lundsten

Inom det här området får du bred rådgivning om produkt- och tjänsteutveckling och import/export.

Neda Micic

Progress4Business www.progress4business.com

 • Budget
 • Ekonomistyrning
 • Internationella affärer
 • Produktutveckling

Läs mer om Neda Micic

Harry Håkansson

Byondh AB www.linkedin.com/in/starglow

 • Coachning ledarskap
 • Styrelsearbete
 • Tillväxtrådgivning
 • Internationell affärsutveckling

Läs mer om Harry Håkansson

Fredrik Asplund

Oriolus AB www.linkedin.com/in/fasplund

 • Produktutveckling
 • Import/export
 • Affärsutveckling
 • Styrelsearbete

Läs mer om Fredrik Asplund

Karin Darlington

Strategispecialisten www.strategispecialisten.se

 • Internationella affärer
 • Export
 • Lagar och regler
 • Hitta utländska leverantörer

Läs mer om Karin Darlington

Inom det här området får du bred rådgivning om hållbarhet.

Sofia Mårdh

Devolut www.devolut.se

 • Starta hållbarhetsarbetet
 • Integrera hållbarhet i affärsmodellen
 • CSRD
 • Hållbarhetsstrategi

Läs mer om Sofia Mårdh

Torun Israelsson

Akatingo International www.linkedin.com/in/torun-israelsson

 • Hållbarhetsstrategi
 • Cirkulär ekonomi
 • Science Based Targets
 • CSRD

Läs mer om Torun Israelsson