Paul Nordström

Porträttbild av Paul Nordström

Paul Nordström

Ledning, organisationsutveckling och HR

paul@paulnordstrom.se 070-331 12 29

Paul Nordström Ledarskapsutveckling

www.paulnordstrom.se

Paul arbetar med lednings- och organisationsutveckling i sitt egna företag. Han kan således stötta dig med dina frågor kring chef- och medarbetarskap. Hur ni ska gå till väga för att öka arbetsglädjen och bli mer effektiva i verksamheten.

Paul kan stötta dig med bland annat:

  • Akut krishantering
  • Personlig coaching
  • Organisationsutveckling, individuellt och i grupp
  • Förändringsarbete
  • Kommunikation – bemötande och lyssna

 

Ansök till Konsulttimmen